WEB SİTESİ BİLGİLERİ
Bu site geçici olarak hizmet dışıdır. Site sahibiyseniz daha detaylı bilgi için kontrol paneline giriş yapınız.

ETÜT FİZİBİLİTE


 • Fizibilite Çalışmaları
   
 • Ön Maliyet Değerlendirmesi
   
 • Teknik Danışmanlık Hizmetleri
   
 • Konsept Tasarım
   
 • Sismik Ön Değerlendirme

TASARIM VE PROJELENDİRME


 • Tavan, Uygulama ve Detay Projelerinin Hazırlanması
   
 • Keşif, Metraj, İdari ve Teknik Şartnameler, Sözleşme Tasarısı
   
 • Çelik İmalat Resimlerinin Hazırlanması
   
 • Amorf Cephe Elemanları İmalat Resimlerinin Hazırlanması

MESLEKİDANIŞMANLIK


 • Proje Denetimi
   
 • Alternatif Çözüm Önerileri
   
 • İş Programı Denetimi ve Takibi
   
 • Çelik Montaj Denetimi
   

İNŞAAT YÖNETİMİ


 • İhale Aşamasında Teknik ve İdari Destek
   
 • İhale Değerlendirme
   
 • Sözleşme Desteği
   
 • İmalatın Kalite, Süre ve Mali Anlamda Kontrolü
   
 • Planlama, İlerleme Raporları